Colocviu

Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană

are plăcerea de a vă invita la

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A DOCTORANZILOR

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Universitatea din București

în cadrul Colocviului Internațional

Timp, spaţiu şi identitate în cultura portugheză.
40 de ani de studii lusofone în România: confruntări şi perspective

Vă așteptăm!

Programul se poate descărca de aici.