Prelegere ERASMUS – marţi, 19 februarie 2013

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană

vă invită la conferinţa

Andalucía: tierra de historias y tradiciones

19 februarie 2013, orele 16.00 – 18.00
Edgar Quinet 5-7, etajul al III-lea, amf. MAIORESCU

Prezintă:

Prof. María VÁZQUEZ AMADOR
Universidad de Cádiz