Prelegere ERASMUS – miercuri, 9 ianuarie 2013

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Departamentul de Iberoromanice şi Italiană

Vă invită la conferinţa

División dialectal del catalán
y panorama de los dialectos románicos

9 ianuarie 2013, orele 12.00 – 14.00
Edgar Quinet 5-7, etajul al III-lea, amf. MAIORESCU

Prezintă:

Prof. Vicent BELTRAN I CALVO
Universitat d’Alacant
Departament de Filologia Catalana

Prof. Pere NAVARRO GOMEZ
Universitat Rovira i Virgili
Departament de Filologia Catalana

Descarcă AFIŞ