Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană

vă invită să participaţi la

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR

11 mai 2012

Secţiuni tematice
Studii literare
Studii lingvistice
Studii culturale

Perioada de înscrieri: 29 martie – 22 aprilie 2012
Lucrările se vor trimite la adresa decanat_ls_2(at)yahoo.com, cu subiectul “Lucrare SCSS”.
Limbile de redactare vor fi engleza, franceza, germana sau româna.
Lucrările selecţionate vor fi publicate ulterior în volum.